USPOREDBA EUBIQ I standardni sistem

STAMBENI OBJEKTI

 

Eubiq, revolucionarni sistem razvoda utičnica, nudi Vam mnoge prednosti u odnosu na uobičajeni sistem utičnica. Ovaj inovativni sistem Vam omogućava da jednostavnim okretom utičnog adaptera dodajete, pomičete i/ili izmještate utična mjesta bilo kada i bilo gdje duž razvodnog kanala.

Štedeći novac i vrijeme, Eubiq Vam također osigurava i mnoge druge pogodnosti.

 

PREDNOSTI PROIZVODA

                                                                               EUBIQ SISTEM RAZVODA UTIČNICA          UOBIČAJENI SISTEM

 

Moderan dizajn                                                                            Da                                          Možda

 

Fleksibilnost

Dodavanje utičnica bilo kada i bilo gdje                                   Da                                          Ne

Pomicanje utičnica bilo kada i bilo gdje                                    Da                                           Ne

Izmještanje utičnica bilo kada i bilo gdje                                  Da                                           Ne

 

Sigurnost

   Patentirani GSS sistem uzemljuje sve provodne objekte

u kontaktu sa njim, tako da su osigurani od bilo kakvog           Da                                           Ne

strujnog udara – siguran za djecu

 

Univerzalnost sistema

   Usklađen sa poznatijim utičnicama u svijetu                             Da                                 Potreban adapter

 

Modularni koncept dizajna

   Projektovan za lako usklađivanje sa različitim                         Da                                           Ne

tržištima i potrebama

Mogućnost brzog dodavanja drugog razvodnog kanala          Da                                          Ne

 

 

NAKNADNO DODAVANJE UTIČNICA

 

Ušteda novca

Trošak naknadnog dodavanja utičnica                                      Mali                                        Veliki

Plaćanje izvođača za naknadno dodavanje                             Ne                                          Da

utičnica (transport & radna snaga)

Posebni troškovi za prekovremene sate, vikende                    Ne                                          Da

ili praznike(ako je potrebno)

 

Ušteda vremena

   Predviđeno vrijeme za instalaciju prve četiri utičnice         Oko 50 minuta                                    Oko 75 minuta

(razvodni kanal i 4 adaptera)

Vrijeme dodavanja/instalacije dodatne utičnice                        6 sek                                      >20 min

Potreba za pronalaskom i zapošljavanjem izvođača     Ne, adapter sami dodajemo               Da

Napuštanje radnog mjesta da bi se nadzirali radovi     Ne, adapter sami dodajemo              Da

Naknadni poslovi kao što su ožičavanje,                      Ne, adapter sami dodajemo               Da

provlačenje, ugradnja kutije i maske

Utrošeno vrijeme i troškovi čišćenja                                        Ne                                           Da

 

Druga pitanja

   Sigurnosni rizik zbog upošljavanja vanjskog izvođača  Ne, adapter sami dodajemo               Da

Potreba za isključenjem glavnog napajanja                              Ne                                           Da

Trpljenje buke i prljavštine od bušenja i otpadanja zida             Ne                                         Da

 

 

 

 

POSLOVNI OBJEKTI

 

Eubiq, revolucionarni sistem razvoda utičnica, nudi Vam mnoge prednosti u odnosu na uobičajeni sistem utičnica. Ovaj inovativni sistem Vam omogućava da jednostavnim okretom utičnog adaptera dodajete, pomjerate i/ili izmještate utična mjesta bilo kada i bilo gdje duž razvodnog kanala.

Štedeći novac i vrijeme, Eubiq Vam takođe obezbjeđuje i mnoge druge pogodnosti.

 

PREDNOSTI PROIZVODA

 

                                                                                EUBIQ SISTEM RAZVODA UTIČNICA           UOBIČAJENI SISTEM

 

Moderan dizajn                                                                            Da                                          Možda

 

Fleksibilnost

Dodavanje utičnica bilo kada i bilo gdje                                    Da                                          Ne

Pomjeranje utičnica bilo kada i bilo gdje                                  Da                                           Ne

Izmještanje utičnica bilo kada i bilo gdje                                  Da                                          Ne

 

Sigurnost

   Patentirani GSS sistem uzemljuje sve provodne objekte

u kontaktu sa njim, tako da su osigurani od bilo kakvog           Da                                           Ne

strujnog udara – bezbjedan za djecu

 

Univerzalnost sistema

   Usklađen sa poznatijim utičnicama u svijetu                             Da                                 Potreban adapter

 

Modularni koncept dizajna

   Projektovan za lako usklađivanje sa različitim                         Da                                           Ne

tržištima i potrebama

Mogućnost brzog dodavanja drugog razvodnog kanala          Da                                          Ne

 

 

 

NAKNADNO DODAVANJE UTIČNICA

 

Ušteda novca

Trošak naknadnog dodavanja utičnica                                      Mali                                        Veliki

Plaćanje izvođača za naknadno dodavanje                             Ne                                           Da

utičnica (transport & radna snaga)

Posebni troškovi za prekovremene sate, vikende                    Ne                                          Da

ili praznike(ako je potrebno)

Plaćanje osoblja za prekovremeni rad nadgledanja                  Ne                                           Da

(ako je potrebno)

 

Ušteda vremena

   Predviđeno vrijeme za instalaciju prve četiri utičnice         Oko 50 minuta                                    Oko 75 minuta

(razvodni kanal i 4 adaptera)

Vrijeme dodavanja/instalacije dodatne utičnice                        6 sek                                     >20 min

Potreba za pronalaskom i zapošljavanjem izvođača     Ne, adapter sami dodajemo               Da

Osoblje možda treba da nadgleda instalaciju               Ne, adapter sami dodajemo              Da

Naknadni poslovi kao što su ožičavanje,                      Ne, adapter sami dodajemo               Da

provlačenje, ugradnja kutije i maske

Utrošeno vrijeme i troškovi čišćenja                                        Ne                                           Da

 

Druga pitanja

   Sigurnosni rizik zbog upošljavanja vanjskog izvođača  Ne, adapter sami dodajemo               Da

Potreba za isključenjem glavnog napajanja                              Ne                                           Da

Trpljenje buke i prljavštine od bušenja i otpadanja zida             Ne                                           Da