Eubiq sistem

Zahvaljujući patentiranom GSS sistemu, najmoderniji razvodni kanal dozvoljava Vam da jednostavnim okretom dodajete i/ili premještate utičnice duž kanala bilo kada i bilo gdje.

DMS1

Parapetni kanal sa priključnim mjestom

RD

Ugradni data razvodni kanal

SC

Nadgradni kompakt razvodni kanal

SD

Nadgradni data razvodni kanal

SK

Kuhinjski razvodni kanal

VSF1

Napojni i data modul

Kontaktirajte nas odmah!